logo

Kismama-szövetkezet Gyes-kiegészítés
Kisgyermekekkel Otthon Lévők Szövetkezete

Leggyakoribb kérdések

 1. Mi az a kisgyermekekkel otthon lévők szövetkezete (kismama-szövetkezet)?
  A gyermekgondozási díjban (GYED), vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülő, kisgyermekkel otthon lévők kedvező feltételek mellett vállalhatnak munkát a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében. A szövetkezet működését a 2006. évi X. törvény szabályozza.
 2. Hogyan lehet a kismama-szövetkezeten keresztül munkát vállalni?
  A kismama- szövetkezeten keresztüli munkavállaláshoz be kell lépni tagnak a kismama-szövetkezetbe. A kismama-szövetkezet köt szerződést a munkaadóval, csak így vehetők igénybe a kedvező adózási lehetőségek.
 3. Ki lehet a szövetkezet tagja?
  Aki (nem nagyszülőként) gyermekgondozási díjban (GYED), vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesül. A gyakorlatban jellemzően ez azt jelenti, hogy a gyermek legalább fél, legfeljebb 3 éves, és a szülő a gyermek után a fenti két ellátás egyikére jogosult. Szintén tag lehet a szövetkezetben, és jogosult az adókedvezményekre, aki még nem tanköteles korú ikergyermekei miatt, vagy 10 év alatti tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeke után jogosult GYES-re. Ilyen tartós betegség például az ételallergia: glutén, tej, tojás. A teljes listát az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet tartalmazza.
 4. Férfiak (kispapák) is lehetnek a szövetkezet tagjai?
  Igen, amennyiben ők veszik igénybe a GYED, illetve GYES ellátást a gyermek után. A kismama-szövetkezeten keresztüli adókedvezményeket az a szülő veheti igénybe, aki a gyermekkel GYED-en, vagy GYES-en van. A szülők szabadon eldönthetik, hogy ez az anya, vagy az apa legyen.
 5. Hogyan lehet belépni a kismama-szövetkezetbe?
  Kérni kell a tagfelvételt a Kismama-Szövetkezet Gyes-kiegészítés Kisgyermekekkel Otthon Lévők Szövetkezetébe, formanyomtatványunk kitöltésével, és a jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatásával.
 6. Kell-e bármit fizetni?
  Igen, egyszeri 100 Ft-ot. A szövetkezetekről szóló törvény minden szövetkezeti tag számára kötelezővé teszi valamekkora vagyoni hozzájárulás fizetését. A Kismama-Szövetkezet Gyes-kiegészítés Kisgyermekekkel Otthon Lévők Szövetkezete az egyszeri vagyoni hozzájárulás mértékét 100 Ft-ban határozta meg. Ezen a 100 Ft-on felül, semmilyen egyéb fizetési kötelezettsége nincs a tagoknak.
 7. Jár-e bármilyen egyéb kötelezettséggel a kismama-szövetkezeti tagság?
  Nem jár. A szövetkezeti tag, a szövetkezet kötelezettségeiért kizárólag az egyszeri 100 Ft-os vagyoni hozzájárulása erejéig felelős.
 8. Mi történik, ha a tag már nem jogosult GYED-re, vagy GYES-re?
  A szövetkezeti tagsági jogviszony a GYED, GYES jogosultság megszűnésével magától megszűnik. 2006. évi X. törvény 52. §.: A gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tag tagsági jogviszonya megszűnik azon a napon, amelytől sem gyermekgondozási díjban, sem gyermekgondozást segítő ellátásban nem részesül.
 9. A tagnak be kell-e jelenteni a kismama-szövetkezetnek a GYED, GYES jogosultság megszűnését?
  Igen, bármilyen okból szűnik meg a tag GYED, GYES jogosultság (pl. gyermek eléri a 3 éves kort, vagy a továbbiakban másik szülő veszi igénybe az ellátást, stb.), azt 5 munkanapon belül be kell jelenteni a szövetkezetnek, mert az adókedvezmények kizárólag a GYED-re, GYES-re jogosult tagoknak járnak. A bejelentés elmaradásából keletkező minden kár (különösen a díjazása utáni járulékfizetési kötelezettség) a tagot terhel, és azt köteles megtéríteni a szövetkezetnek.
 10. Van-e bármilyen keresetkorlát?
  Nincs keresetkorlát. Bármennyit kereshet a kismama-szövetkezetben. A kedvező adózási feltételek a teljes keresményére vonatkoznak, és mellette a GYED-et, vagy a GYES-t is megkapja.
 11. Közalkalmazottként, köztisztviselőként mentem el szülni. Dolgozhatok a kismama- szövetkezeten keresztül, amíg otthon vagyok a gyerekkel?
  Igen, a kismama-szövetkezet keretében végzett munka nem minősül munkaviszonynak (sem közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonynak), így nem érinti szünetelő munkaviszonyát. A gyermek 3 éves kora után visszamehet korábbi jogviszonyába.
 12. Van bármilyen megkötés, hogy az ország mely részén, vagy milyen munkahelyen dolgozhatok a kismama-szövetkezeten keresztül?
  Nincs. Ön a kismama-szövetkezet tagjaként az ország bármely részén, tetszés szerinti munkakörben dolgozhat. Semmilyen erre vonatkozó megkötés nincs.
 13. Jelenleg is dolgozom GYED, GYES mellett normál munkaviszonyban. Én is igénybe vehetem a sokkal kedvezőbb kismama-szövetkezeti foglalkoztatás előnyeit?
  Igen, ehhez csak be kell lépnie a kismama-szövetkezetbe, a munkaadójának pedig szerződést kell kötnie a kismama-szövetkezettel. Ön változatlanul dolgozhat jelenlegi munkahelyén, mindössze annyi változik, hogy az Ön nettó bére azonnal megnő 27,8%-kal (egyéb lehetséges adókedvezmények figyelembevétele nélküli számítás), miközben munkáltatójának járulékterhei megszűnnek.
 14. Még nem vagyok GYED-re jogosult, de nemsokára az leszek. Szeretnék újra dolgozni korábbi munkahelyemen. Számomra is elérhetőek a kismama-szövetkezet kínálta előnyök?
  Onnantól kezdve elérhetőek, hogy Ön jogosulttá válik GYED-re. (Jellemzően a gyermek fél éves korától.) A kedvezmények igénybevételéhez be kell lépnie a kismama-szövetkezetbe, a munkaadójának pedig szerződést kell kötnie kismama-szövetkezettel. Onnantól kezdve Ön kapja a GYED-et, és a kismama-szövetkezeten keresztül végzett munkája díjazását is, legfeljebb a GYES jogosultsága végéig. (Jellemzően a gyermek 3 éves koráig.) Ezután szövetkezeti tagsága automatikusan megszűnik, és korábbi normál munkaviszonyában tud tovább dolgozni.
 15. GYED, GYES mellett dolgozom jelenlegi bérem bruttó 300.000 Ft. Mennyivel járok jobban, ha ezentúl a kismama-szövetkezeten keresztül dolgozom?
  A kismama- szövetkezeten keresztüli munkavégzés esetén, az Ön béréből csak a 15%-os személyi jövedelemadó (45.000 Ft) kerül levonásra. Szemben a normál munkaviszonnyal, ahol 15% személyi jövedelemadó (45.000 Ft), és 18,5% társadalombiztosítási járulék (55.500 Ft), összesen 33,5% (100.500 Ft) kerül levonásra. Ön tehát, havonta 55.500 Ft-tal többet kap kézhez (egyéb lehetséges adókedvezmények figyelembevétele nélküli számítás).
 16. Találtam egy számomra szimpatikus munkát, de a munkáltató nem ismeri a kismama- szövetkezeten keresztüli foglalkoztatási formát. Mit tegyek?
  Semmi probléma. Ez egy új lehetőség 2021. július 1-jétől. Keressen meg minket valamelyik elérhetőségünkön, adja meg a leendő munkáltató elérhetőségét, mi felvesszük vele a kapcsolatot, és megismertetjük munkáltatóját a kismama-szövetkezet kínálta kedvező lehetőségekkel.
 17. Kizárólag teljes munkaidőben lehet munkát vállalni?
  Nem. A kismama-szövetkezet nyújtotta kedvezményes adózási lehetőségek teljes-, és bármilyen hosszúságú részmunkaidőben végzett munkára is alkalmazhatóak. Ön annyit dolgozhat, amennyit kedve, ideje, és elfoglaltságai engednek. Ez lehet havonta eltérő mennyiségű idő, időszakos, projekt jellegű, vagy szezonális munka is.
 18. Ha belépek a kismama-szövetkezetbe, akkor onnantól kezdve csak a kismama- szövetkezeten keresztül vállalhatok munkát?
  Nem. A kismama-szövetkezeti tagság csak egy lehetőség, nem jár semmilyen kötelezettséggel. Ha Ön bármilyen okból, más módon (normál munkaviszony, megbízási szerződés, stb. keretében) szeretne munkát vállalni, szabadon megteheti. Akár a kismama-szövetkezeti munkavégzéssel párhuzamosan is. Ezzel kapcsolatban semmiféle bejelentési kötelezettsége nincsen a kismama-szövetkezet felé.
 19. Ki lehet lépni a kismama-szövetkezetből?
  Természetesen. Ha ön bármilyen okból (már nem akar dolgozni, betegség, stb.) a kismama-szövetkezetből való kilépés mellet dönt, ennek semmi akadálya. Ebben az esetben a 100 Ft belépéskori vagyoni hozzájárulását is visszakapja.
 20. Hogyan fedezi a tagok 100 Ft-os vagyoni hozzájárulása a kismama-szövetkezet költségeit?
  A kismama-szövetkezet nem a tagok 100 Ft-os vagyoni hozzájárulásából fedezi költségeit (bérszámfejtés, könyvelés, iroda, rezsi, bankköltség, informatika, marketing, stb.), hanem a munkáltatóktól kapott szolgáltatási díjból. A tagok kismama-szövetkezeti díjazásából a fenti költségek fedezésére nincs semmiféle levonás.